Trường Mầm non Thượng Cửu là một trường thuộc xã vùng cao của huyện Thanh Sơn - Phú Thọ. Hiện nay nhà trường đã được các cấp lãnh đạo từ phía phòng giáo dục, UBND huyện quan tâm bố trí cho nhà trường có đội ngũ đảm bảo tỷ lệ giáo viên trên lớp. Toàn trường có 27 cán bộ giáo viên - nhân viên trong đó:

             Cán bộ quản lý: 03 đ/c

              Giáo viên: 23 đ/c

              Nhân viên: 01 đ/c

             100% cán bộ giáo viên của nhà trường đều có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu  chăm sóc giáo dục trẻ. Số cán bộ giáo viên có trình độ Đại học là 13 đ/c, cáo đẳng 01 đ/c và trung cấp có 09 đ/c. Tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường luôn luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn yêu nghề, mến trẻ vượt mọi khó khăn để vươn lên trong điều kiện công tác còn gặp nhiều khó khăn của một một xã vùng cao.